Disclaimer & Privacy Policy

Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website readeroffers.nl bezoekt.

1. Beheer

De website readeroffers.nl is eigendom van Reader Offers BV. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.readeroffers.nl worden bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Reader Offers zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a Reader Offers BV maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Reader Offers de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. U hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d Reader Offers BV maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Reader Offers zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
3e Reader Offers maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Reader Offers. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Reader Offers BV is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.readeroffers.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer. Mochten er tegenstrijdigheden bestaan tussen de voorwaarden van specifieke producten en deze disclaimer, gelden de voorwaarden van het product.

De website gebruiken

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op de website readeroffers.nl. Hoewel Reader Offers de inhoud van deze website met zorg heeft samengesteld, kan het bedrijf niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Ook garandeert Reader Offers niet dat de website foutloos is of zonder problemen op iedere browser, op elk moment juist functioneert. Reader Offers wijst dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Wanneer Reader Offers links naar websites van derden op haar website weergeeft, betekent dit niet automatisch dat Reader Offers de producten of diensten op deze site aanbeveelt. Reader Offers is niet aansprakelijkheid en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op websites van derden die naar Reader Offers linken of waar Reader Offers een link naar plaatst, zijn door de organisatie niet gecontroleerd op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Reader Offers behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reader Offers of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Reader Offers behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Neem contact op

Vragen?Contactinformatie

Telefoon: 035 694 75 70
Stuur ons een e-mail: info@readeroffers.nl
Adres Pietersbergseweg 46 h
6862 BW Oosterbeek

Mooie cruises én meer in ons nieuwe magazine

Bekijk het wereldcruise magazine
Bent u klaar voor een nieuwe reiservaring?

Laat u inspireren door ons prachtige, interactieve cruisemagazine met volop inspiratie voor indrukwekkende wereld- of riviercruises in 2019.

Aanmelden

Blijf op de hoogte